Version:
Dziś 18 lipca 2019 r.

Katechezy o znaku w liturgii

W październiku, podczas niedzielnych Mszy św. będą wygłaszane katechezy na temat znaku w liturgii pod wspólnym tytułem "Pokaż nam znak a uwierzymy" (por. Mt 12, 38). Chodzi o wyjaśnienie bogatej a często niezrozumiałej dla nas symboliki Mszy św., a więc wykonywanych gestów, czynności, słów...

Odpowiedź na mogące się zrodzić pytanie, dlaczego katechezy o liturgii, niech przyniesie fragment książki-wywiadu Petera Seewalda z Papieżem Benedyktem XVI "Światłość świata". Oto fragmenty pytania Petera Seewalda i odpowiedź Papieża.

Peter Seewald: Wasza Świątobliwość powiedział wyraźnie, używając dramatycznych słów: <Los wiary i Kościoła rozstrzyga się nie gdzie indziej, jak tylko w  kontekście liturgii>. Ktoś z zewnątrz mógłby pomyśleć: To przecież raczej poboczna kwestia, jakie słowa są wypowiadane podczas Mszy, jaką postawę się przyjmuje i jakie wykonuje się działania.

Benedykt XVI: Kościół staje się dla ludzi widzialny w wielu rzeczach: w świadczonych dziełach miłosierdzia, w projektach misyjnych. Jednak miejscem, w którym jest on najbardziej przeżywany jako Kośćiół, pozostaje liturgia. I tak to ma właśnie być. Sensem Kościoła jest w końcu przyprowadzenie nas do Boga i wprowadzanie Boga w ten świat.

Liturgia jest aktem, co do którego wierzymy, że On w nim działa, a my Go dotykamy. Jest aktem, w którym dokonuje się właśnie to: nawiązujemy kontakt z Bogiem. On przychodzi do nas i zostajemy oświetleni Jego blaskiem. Otrzymujemy wskazówki i siły w dwojakiej formie: Z jednej strony słuchając JegoSłowa - słyszymy Go rzeczywiście przemawiającego i otrzymujemy od Niego wskazówki. Z drugiej strony pozwalając obdarować się przez Niego przemienionym chlebem. (str. 163-164).


Dodano: 2011-09-27 | aktualizowano: 2011-09-28 10:11:02 | odsłon: 2098


Projekt Krzysztof Adamski KOMPANIA TWCZA - Projektowanie stron internetowych