dodano: 2020-04-29 18:05:57 edycja: 2020-04-29 18:12:29 autor: 56 odsłon: 4404

Wskazówki dla ministrantów

obowiązują od 4 maja 

 

W najbliższym czasie, aż do odwołania obowiązują następujące zasady służby ministrantów:

 

1. Na niedzielnej Mszy św. może służyć tylko 2 ministrantów

2. Przed Mszą ministrant z towarzyszącą mu osobą dorosłą ma przyjść do zakrystii i ubrać strój liturgiczny. W tym czasie w zakrystii może być tylko jeden ministrant. 

3. Po ubraniu stroju należy usiąć w ostatniej ławce w kościele i czekać na godz. 11:00 AM.

4. O godz. 11:00 AM ksiądz poprosi ministrantów do zakrystii na wspólną modlitwę, po czym rozpocznie się procesja.

5. W prezbiterium ministranci zajmą miejsca po  dwóch stronach tabernakulum (nie mogą siedzieć obok siebie).

6. Po Mszy św., po zdjęciu stroju liturgicznego przeniosą do zakrystii sprzęt liturgiczny (lekcjonarz, cyboria, etc.).

 

Króluj nam Chryste!


29 kwietnia 2020r. 29 kwietnia 2020r. 56 4404