Grupa Bezpieczeństwa Kościoła

Jaki jest cel Grupy Bezpieczeństwa Kościoła?

Celem Grupy Bezpieczeństwa Kościoła jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim zgromadzonym podczas nabożeństw i wydarzeń kościelnych. Naszym celem jest stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni do modlitwy i wspólnego spotkania.

Kto może dołączyć do Grupy Bezpieczeństwa Kościoła?

Do GBK mogą dołączyć wszyscy członkowie naszej wspólnoty parafialnej, którzy są gotowi poświęcić swój czas i wysiłek na pomoc w działaniach związanych z bezpieczeństwem. Wolontariusze muszą mieć co najmniej 18 lat i przejść weryfikację przeszłości.

Czy będę zobowiązany nosić broń palną jako członek Grupy Bezpieczeństwa Kościoła?

Noszenie broni palnej nie jest wymagane do dołączenia do GBK. Naszym głównym celem jest obserwacja, raportowanie i deeskalacja potencjalnych konfliktów. Jeśli posiadasz ważne pozwolenie na broń ukrytą i chciałbyś nosić broń palną, to będzie podlegać polityce kościoła i miejscowym przepisom prawa. Osobom, które chcą nosić ukrytą broń palną, zapewnione zostanie dodatkowe szkolenie.

Jakie są obowiązki członka Grupy Bezpieczeństwa Kościoła?

Obowiązki mogą obejmować:

  • Monitorowanie wejść i wyjść podczas nabożeństw i wydarzeń.
  • Pomoc w kontrolowaniu tłumu i kierowanie ruchem.
  • Reagowanie na i raportowanie wszelkich podejrzanych działań.
  • Udzielanie pomocy w nagłych przypadkach medycznych.
  • Współpraca z lokalnymi służbami porządkowymi, jeśli to konieczne.
Czy potrzebuję specjalnego szkolenia, aby dołączyć do GBK?

Tak, wszyscy wolontariusze otrzymają szkolenie w zakresie protokołów bezpieczeństwa, reakcji na sytuacje awaryjne oraz procedur komunikacyjnych. Oferujemy sesje szkoleniowe, aby wyposażyć Cię w niezbędne umiejętności i wiedzę.

Jak mogę dołączyć do Grupy Bezpieczeństwa Kościoła?

Aby dołączyć do GBK, prosimy o wypełnienie formularza na dole tej strony, lub skontaktować się z biurem kościelnym lub porozmawiać z obecnym członkiem drużyny, aby uzyskać więcej informacji. Będziesz musiał wypełnić formularz aplikacyjny, przejść weryfikację przeszłości i uczestniczyć w sesjach szkoleniowych.